Resultaten omwonenden onderzoek Senzora N=59


Conclusie: De meeste mensen vinden maximaal 4 bouwlagen passend ter plaatse van het industrieel bolwerk.


De voorgenomen hoogbouw van 10 bouwlagen, ruim 33 meter:

1. Voegt zich niet met haar korrel, schaal -dus ook hoogte- naar de bestaande industriële panden en past daarmee niet goed in de bestaande omgeving. (uitgangpunt in het handelingsperspectief opgesteld door de gemeente Deventer op 30-03-2018, pagina 14).

2. Werpt een schaduw op de Raamstraat, de Raamdwarsstraat en een deel van Knutteldorp en heeft daarmee een behoorlijk negatief effect op de bezonning en de opbrengst van zonnepanelen.

3. Zorgt voor verlies van privacy ter plaatse van ‘Het Bastion” waar de bewoners van de voorgenomen hoogbouw directe in inkijk hebben in de buitenruimte en de ramen van deze straat in Knutteldorp. 


Conclusie enquête